Prihlásenie
registracia
Najnovšie články

Sekcia drevostavieb pokračuje v činnosti ďalšou etapou - zasadnutie SD ZSD SR 30.6.2020

01.07.2020
Ani koronakríza sa, zatiaľ, neprejavila negatívne na činnosti stavebných firiem, ktoré sa zaoberajú výstavbou domov na báze dreva. 

Drevostavba roka 2019 - internetové hlasovanie

20.05.2020
Tak ako v minulých ročníkoch, aj v tomto roku sa s nominovanými stavbami mohla verejnosť zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.mojdom.sk a na www.drevostavby-zsdsr.sk. Žiaľ, laická verejnosť mohla hlasovať výlučne iba na internete, pretože výstavy Nábytok a bývanie 2020 v Nitre (10.3. – 15.3.2020) ako aj CONECO – RACIOENERGIA 2020 (25. - 28. 3. 2020) v bratislavskej Inchebe boli kvôli koronavírusu odložené, resp. zrušené. Napriek tomu sa do hlasovania na internete zapojilo celkom 1265 hlasujúcich. Výsledky internetového hlasovania nájdete v priloženej tlačovej správe.    

DREVOSTAVBA ROKA 2019 - Výsledky odbornej poroty

04.05.2020
Odborná komisia posudzovala a bodovo ohodnotila architektúru stavby i projekt a technické parametre realizácie, ako aj vizuálny dojem diela. Vzhľadom na vysoký počet nominácií (oproti minulým ročníkom mohli realizačné drevostavbárske firmy nominovať viac ako jednu stavbu) sa komisia rozhodla oceniť až šesť drevostavieb.
Rodinný dom Sekerešovcov (DETVA časť Piešť II.), HolzHaus s.r.o., Detva
Úvod > > Rodinný dom Sekerešovcov (DETVA časť Piešť II.), HolzHaus s.r.o., Detva

AUTOR: Ing. Roman Vaľo


Ide o jednoduchú stavbu, ktorá má jedno nadzemné podlažie. V súčasnosti sa na pozemku nenachádza žiadna stavba.Stavba je situovaná v mestskej časti Detvy Piešť II. Pozemok je mierne svahovitý. Jeho pozdĺžna os je orientovaná v smere SV - JZ. Architektonické riešenie vychádza z okolitej zástavby, výtvarne a plastické členenie objektu rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora aj charakter zástavby okolia ako aj minimálny faktor tvaru budovy stavby a taktiež rešpektuje odstupy od hraníc pozemku stanovené v regulatívoch daného územia. Dom je navrhnutý v nízkoenergetickom stavebnom systéme spol. HolzHaus s.r.o. Celostenné montované zateplené stenové panely, založené na monolitických základových pásoch s valbovou strechou s nosnou konštrukciou z drevených lepených KVH a BSH hranolov. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na 1NP zo SZ strany objektu. Za zádverím sa na ľavej strane po vstupe nachádza technická miestnosť. Po prechode chodbou sa dostaneme do nočnej časti domu. Na ľavej strane sa nachádza denná časť s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou. Po prechode chodbou sa v nočnej časti na ľavej strane nachádzajú pracovňa WC s kúpeľňou. Na pravej strane chodby je umiestnená komora a na konci spáľňa so šatníkom a detská izba. Terasa je prístupná z dennej časti z obývačky s kuchyňou.